Overig Personeel

Mensen in dienst van SBO De Delta die werkzaamheden voor de samenwerkingsverbanden doen:

Voorzitter PCL 2.09/coördinatie onderwijszorgcentrum Eemsmond/ PCL 2.02, Voortgezet Onderwijs

Geertjan Teerling

Secretaresse PCL2.09/onderwijszorgcentrum Eemsmond

Menna Nijhoff

Speltherapeut en ambulant begeleider

Lia Houwing

Ambulante begeleiding

Tiny van Iddekinge

Logopedist

Ellen van der Veen

Schoolmaat-
schappelijk werker

Carina Veen